Ceny obedov

Oznamujeme Vám, že na základe prijatého VZN od 1.januára 2014 upravujeme finančné    pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií a príspevkov zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na nákup potravín nasledovne.

I. stupeň: 1,11 €/ obed

II. stupeň: 1,19 €/ obed

Dospelí stravníci: 2,19 €/ obed

Hmotná núdza I. stupeň: 0,11 €/ obed

Hmotná núdza II. stupeň: 0,19 €/ obed

Od 1.9.2018  platba za stravu pre žiakov SOŠD je vo výške 1,29 €/ obed

Stravu je možné platiť: 

* poštovou poukážkou ( dostanete na pošte)

* trvalým príkazom v banke

* príkazom cez internetbanking

Každý stravník musí mať uhradenú stravu mesiac dopredu, ináč sa pozastavia obedy k prvému dňu v mesiaci.

- poplatky za stravu sa uhrádzajú na číslo účtu: SK 04 0200 0000 0016 3782 9355