Kolektív Jedálne Juh 1054

Riaditeľka ŠJ :

Dudášová Mária

Telefón: +421 574 461 812                                                                                                                    Email: skolskajedalenjuh@azet.sk 


Administratívna pracovníčka :

PhDr. Tatrayová Blanka


Kuchárka : 

Mária Kulmanová                                                                                                                                  Marta Sajková                                                                                                                                        Renáta Haňová                                                                                                                                      Lýdia Hrešková                                                                                                                                      Ľubica Kakutová                                                                                                                                   

Upratovačka : 

Eva Madurová